Kimler Başvurabilir?

TÜGVA Eğitime Destek Bursu; devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir. Burs başvuruları internet ortamında doldurulacak başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Şartları;

 • TC. vatandaşı olmak
 • Adli sicilin temiz olması
 • Üniversite not ortalamasının en az 100’lük sistemde 65; 4’lük sistemde 2.5 olması
 • Başka bir özel veya resmi kurumdan burs almaması
 • Özel ya da resmi bir kurumda çalışmıyor olmak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması

Burs Başvuru Süreci

Online Başvuru Formunun Doldurulması: 15-20 Kasım 2016

Ön Başvuruların Değerlendirilmesi: 21-24 Kasım 2016

İnternet üzerinden yapılan ön başvuruların değerlendirilmesi olumlu ise mülakat tarihlerini içeren, olumsuz ise bunu bildiren SMS ve mail öğrencilere iletilecektir.

Mülakat Tarihleri: 25 Kasım -03 Aralık 2016
Ön başvuruları olumlu olarak değerlendirilen öğrencilere, belirlenen mülakat merkezlerinde mülakat yapılacaktır.

Mülakat Sonuçlarının Açıklanması: Burs komisyonun yaptığı değerlendirmeler neticesinde öğrencilere SMS ve mail yoluyla olumlu veya olumsuz olarak dönüş yapılacaktır.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerden Belge Temini: 04-05 Aralık 2016
Mülakat sonucu olumlu olan öğrencilerin, kesin kayıt belgelerini 04-05 Aralık tarihleri arasında mülakat yapılan mülakat merkezine belgelerini eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen ya da eksik teslim eden öğrencilerin bursları iptal edilecektir.

Burs Kazanan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 • Öğrenci Belgesi
 • ÖSYM Sonuç Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Burs Taahhütnamesi (Başvuru tarihini bekleyiniz.)
 • Transkript (Ara sınıflar için)
 • IBAN Numarası (Bankamatik çıktısı veya banka kartı fotokopisi)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Adli Sicil Belgesi
 • Anne ve Babaya Ait Gelir Belgesi (İşsiz ise belgelendirilmesi)

Bursun Kesilme Sebepleri

Verilen Bursun Kesilme Durumları;

1- Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,

2- Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,

3- Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında gayriahlaki bir davranışının tespit edilmesi,

4- Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,

5- Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,

6- Öğrencinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,

7- Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması

Burs Başvuru Formu

2016-2017 TÜGVA Eğitime Destek Bursu başvuruları sona ermiştir. Mülakata girmeye hak kazanan ve kazanamayan öğrenciler SMS ve mail yoluyla bilgilendirilecektir. Eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

Sık Sorulan Sorular

1. Burslarınıza nasıl başvurabilirim?

Burs başvuruları sadece online olarak web sitemiz üzerinden yapılır. Web sitesinde yayınlanan başvuru formunu – o ilanın ön şartlarını karşılıyor iseniz -doldurmanız yeterli olacaktır. Başvuru formu için, tıklayınız.

2. TÜGVA Eğitime Destek Bursu başvurularında koşullar nelerdir?

TÜGVA Eğitime Destek Bursu; devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir. Burs başvuruları internet ortamında doldurulacak başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Şartları;

 • TC. vatandaşı olmak
 • Adli sicilin temiz olması
 • Üniversite not ortalamasının en az 100’lük sistemde 65; 4’lük sistemde 2.5 olması
 • Başka bir özel veya resmi kurumdan burs almaması
 • Özel veya resmi bir kurumda çalışmıyor olmak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması

3. KYK(Kredi Yurtlar Kurumu)’dan Burs Alıyorum, bursa başvurmama engel midir?

Evet engeldir. Başka bir kurumdan burs alınıyorsa TÜGVA Eğitime Destek Bursundan yararlanamazsınız.

4. Vakıf/özel üniversite ya da ön lisans/ikinci örgün öğretimde okumak bursa başvurmama engel midir?

TÜGVA Eğitime Destek Bursu; devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir.

5. Özel/Vakıf Üniversitesinde öğrenim görüyorum bursa başvurabilir miyim?

Özel/Vakıf Üniversitelerinde %100 bursluysanız başvurabilirsiniz.

6. II. Öğretimim bana burs çıkar mı ?

Burs komisyonunun kararı ile çıkma ihtimali var.

7. Başka bir kurumdan burs alıyor olmam TÜGVA burslarına başvurmama engel olur mu?

Evet, başka bir kurumdan burs alma durumunda burs verilmemektedir.

Ayrıca Verilen Bursun Kesilme Durumları;

 • Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
 • Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,
 • Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında gayriahlaki bir davranışının tespit edilmesi,
 • Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,
 • Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,
 • Öğrencinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
 • Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması

8. Yabancı uyruklu öğrenciler burslara başvurabilir mi?

Maalesef, sadece TC. vatandaşı öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir.

9. Başvuru formunu doldururken henüz kalacağım yer belli değilse ikamet kısmına ne yazacağım?

Eğer kalacağını yer henüz belli değilse, yalnızca okuyacağın ili belirtmen yeterlidir.

10. Bana burs çıkar mı? 

Her sene burs bağışı yapan kurumların bağış miktarları doğrultusunda bursiyer sayısı belirleniyor. Çok sayıda başvuru ve kısıtlı bir kontenjan olduğu için başvuru yapan binlerce adaya maalesef olumlu geri dönüş yapılamıyor.

11. Burs başvuruları nasıl değerlendiriliyor?

Başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sistem tarafından; öğrencinin aylık gelir ve gideri, kazandığı bölümün başarı sırası, engellilik durumu, ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, iş durumları, gönüllülük durumu, sosyal başarı durumu gibi kriterlere göre puanlanıyor.  Puanlamada belli bir sıralama dahilinde burs kontenjanı göz önünde bulundurularak adaylar mülakata davet ediliyor.

12. Mülakatlar ne zaman ve ne soruluyor?

Mülakatlar 25-26-27-28-29 Kasım 2016 tarihlerinde düzenleniyor.

Mülakat, adayı tanımak ve forma yazdığı bilgilerin doğruluğunu görmek amacıyla yapılıyor.

13. TÜGVA Burslarında geri ödeme koşulu var mı?

Hayır, TÜGVA burslarında geri ödeme gibi bir koşul yok.

14. Notlarım düşük, bursum kesilir mi?

Bursiyerlerle yaptığımız taahhütnamenin ilgili maddesi şöyle diyor: “Bursiyerin bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem geçmesi, sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi gerekmektedir. 4,00’ lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2.5; 100’lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının 65 olması gerekmektedir.”

15. Son sınıfım. Okulum bir dönem uzadı, bursum kesilecek mi?

Okulunuz uzadıysa bunu mutlaka bize bildirmeniz gerekmektedir. Burs Komitesi üyelerinin kanaati doğrultusunda bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

16. Okul ya da bölüm değişikliğinde bursum kesilir mi?

Okul durumunuzdaki tüm değişiklikleri bize belgelendirdiğiniz müddetçe bursiyer sorumluluklarınızı yerine getirmişseniz bursunuz devam eder.

17. Burs aldığımda kişisel bilgilerim başka kişi ve kurumlarla paylaşılır mı?

TÜGVA prensip gereği bursiyerlerinin adlarını açıklamaz, kişisel bilgilerini yalnızca bağışçılarla paylaşır. Burs alıp almadığını açıklamak bursiyerin kişisel tercihine bırakılmıştır.

18. Açıköğretim Fakültesinde okuyorum bursa başvurabilir miyim?

Hayır, TÜGVA Eğitime Destek Bursu;  sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir.

19. Ben üniversiteye bu yıl başladığım için şuan not ortalamam yok, “Lisans Not Ortalamanız” bölümüne ne yazmalıyım?

00.00 yazınca sistem kabul etmiyor, 1.00 yazabilirsiniz. Düşük veya yüksek yazmanız bir ölçüt değildir, değerlendirme komitesi doldurduğunuz formda ilk yılınız olduğunu dikkate alacaktır.

20. Referans kısmına kimi yazmalıyım?

Referans olarak seni yakından tanıyan ve güven duyan bir kimseyi yazabilirsin. Mesela bu kişi herhangi bir öğretmenin olabilir. Referans talep etmemizin sebebi, senin hakkında bilgi alabileceğimiz bir kişinin gerekliliğidir.