İl Müftü yardımcımız Hasan Hüseyin Aslantürk hocamızın hoş sohbetinden Tevhid ve İman konularını tekrar ettik.  
Dinledik
Hamdettik